சினிமாவை மிஞ்சும் சம்பவம்… பைக்கில் இருந்து லாரிக்கு தாவி கொ ள் ளை… உள்ளே என்ன இருந்தது தெரியுமா?

Viral

ஹாலிவுட் திரைப்படங்களை மிஞ்சும் வகையிலான கொ ள் ளை சம்பவம் ஒன்று இந்தியாவில் நடந்துள்ளது.. சினிமாவை மிஞ்சும் சம்பவம்… பைக்கில் இருந்து லாரிக்கு தாவி கொள் ளை… உள்ளே என்ன இருந்தது தெரியுமா? ஃபாஸ்ட் & ஃப்யூரியஸ் போன்ற திரைப்படங்களில், கார் ஸ்டண்ட் காட்சிகள் அதிகளவு இடம்பெறும். அந்த காட்சிகள் பயம் கலந்த ஆ ச்சரியத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தும். எனினும் அப்படிப்பட்ட ஸ்டண்ட்களை நிஜ வாழ்க்கையில் செய்வது என்பது மிகவும் ஆ ப த் தானது.


ஃபாஸ்ட் & ஃப்யூரியஸ் திரைப்பட தொடர்களில் இடம்பெற்ற எரிபொருள் தி ருட்டு காட்சி மிகவும் பிரபலம் சினிமாவை மிஞ்சும் சம்பவம்… பைக்கில் இருந்து லாரிக்கு தாவி கொ ள் ளை… உள்ளே என்ன இருந்தது தெரியுமா?

வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கும் லாரியில் இருந்து எரிபொருளை தி ரு டுவதற்காக, காரில் இருந்து அதன் மீது நடிகர்கள் தாவுவார்கள். இந்த காட்சி உங்கள் அனைவருக்கும் நினைவிருக்கும் என நம்புகிறோம். தற்போது அதே போன்ற தைரியமான ஸ்டண்ட்டை மூன்று பேர் அடங்கிய குழு செய்துள்ளது. மத்திய பிரதேசத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்ததாக கூறப்படுகிறதுசினிமாவை மிஞ்சும் சம்பவம்… பை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *