பல திரைப்படங்கள் மற்றும் ‘மெட்டி ஒலி’ சீரியலில் நடித்த நடிகை சிந்து..! ந டுரோ ட் டில் வி ழு ந்து இ ற ந் தது ஏன்..? க ண்ணீ ர் ப்ளாஸ்பேக்..!

Cinema

தமிழ் சினிமாவில் ஒரு காலத்தில் பிரபல நடிகையாக வலம் வந்தவர் தான் நடிகை சிந்து. இணைந்த கைகள், பரம்பரை, நம்ம வீட்டு கல்யாணம், AVM தயாரித்த அன்பே அன்பே உள்பட 60 படங்களுக்கு மேல் நடித்து இருக்கிறார். பின்னர் மிகவும் பிரபலமான சீரியலான ‘மெட்டி ஒலியில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் சிந்து நடித்தார்.கன்னடத் திரைப்பட இயக்குனர் ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்ட சிந்து திருமணமான 10 ஆண்டுகளில் அவரை பி ரிந் தார்.அவர் மூலம் சிந்துவுக்கு மகள் உ ள்ளார். இதன் பின்னர் பிரபல தொலைகாட்சி நடிகர் ரிஷியை திருமணம் செய்து கொண்டு அவருடன் nungampakka-தில் வசித்து வந்தார்.


இந்த நிலையில் கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு சுனாமி க டல் கொ ந்த ளிப் பால் பா திக் கப் ப ட்ட மக்களுக்கு நிதி தி ர ட் டு வ த ற்காக சென்னை அண்ணாநகரில் சின்னத்திரை நடிகர், நடிகைகள் வீதி வீதியாக, ஊர் வ ல மாக சென்றனர்.இந்த நிகழ்ச்சியில் சிந்து ஆ ர் வ மாக க ல ந்து கொ ண்டு 10 கி.மீ தூ ரம் நடந்து சென்று நிதி தி ர ட் டி னார்.அப்போது மதியம் 2 மணியளவில் ம ய ங்கி ந டுரோ ட் டில் வி ழு ந்த சிந்து பேச மு டி யா மல் த வி த் தார். உ டனே அவரை அண்ணா நகரில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சே ர் த் தனர். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீ வி ர சிகிச்சை அ ளித் தனர்.

ஆனாலும் சிந்துவின் உ டல் நி லை, க வ லை க் கி டமாக இ ருந் தார். பின்னர் சிந்துவுக்கு தி டீ ர் என்று மா ர டை ப்பு ஏ ற்ப ட்டது. மருத்துவர்கள் எவ்வளவோ மு ய ற்சி செ ய்து ம் அ வ ரது உ யிரை கா ப்பா ற்ற மு டிய வி ல்லை. இ றுதி யில் சிந்து மர ணம் அ டை ந்தார்.வெறும் 33 வயதில் சிந்து ம ர ண ம டை ந் தது திரையுலகினர் மற்றும் ரசிகர்களை அந்த சமயத்தில் ப ல த்த சோ கத் தில் ஆ ழ் த்தி யது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *