சின்னத்திரையில் தொடரும் த- ற் -க-ள்.. ப த ற வை க் கு ம் நடிகர், நடிகைகளின் விபரீத முடிவு..

Cinema

வெள்ளித்திரையை விட, சின்னத்திரை நடிகர், நடிகைகள் தொலைக்காட்சியின் மூலமாக ஒவ்வொரு மனதிலும் இடம் பிடிக்கிறார்கள்.கதாபாத்திரமாகவே மாறி நடித்து வரும் நடிகர், நடிகைகளுக்கு சமூக வலைத்தளங்களில் மட்டுமல்லாமல் அதை தாண்டியும் பல லட்சம் ரசிகர்கள் இருக்கிறாரகள்.அவர்களை ரசித்து கொண்டிருக்கும் ரசிகர்களுக்கு தீடீர் அ தி-ர்-ச்-சி தரும் வகையில், அந்த நடிகர், நடிகைகள் த-ற்- கொ- லை செய்து கொள்கின்றனர்.அப்படி சமீபத்தில் நடந்த துயர சம்பவம் தான் சின்னத்திரை நடிகை சித்ராவின் த-ற்- கொ-லை-. இவர் மட்டுமல்ல இதுவரை சின்னத்திரையில் பலரும் த-ற்- கொ லை செய்து கொண்ட சம்பவம் பலரையும் அ-திர்ச்-சி-யி-ல் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்நிலையில் சின்னத்திரையில் எந்தெந்த நடிகர், நடிகைகள் த-ற்- கொ-லை செய்துகொண்டுள்ளார்கள் என்று பார்ப்போம்.

1. 2006ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் சின்னத்திரை நடிகையான வைஷ்ணவி, தனது ஆண் நண்பர் தேவ் ஆனந்த் தன்னை இரண்டாவது மனைவியாக இருக்க சொல்லி வ-லி-யு-று-த்-தி-ய-தா-ல் மனமுடைந்த வைஷ்ணவி தூ–க்-கி-ட்-டு த -ற் -கொ-லை செ ய் து கொ ண்டார்.

2. ‘ஜில்லுனு ஒரு காதல்’ படத்தின் மூலம் பிரபலமான சின்னத்திரை நடிகை சோபனா உடல்நிலை குறைவால் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு தனது வீட்டில் தூ -க் -கி- ட்-டு த-ற் -கொ- லை செய்துகொண்டார்.
3. பாசமலர் சீரியல் மூலம் பிரபலமான நடிகை சபர்ணா, கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு தனது வீட்டில் ம ன உ ளைச் ச லி னா ல் கை யை அ-று த்-து த-ற்- கொ-லை செ ய்து கொ ண்டார்.

4. குழந்தை நட்சத்திரமாக திரையில் தோன்றி, அதன்பின் பல திரைப்படங்களிலும் சீரியல்களிலும் வலம் வந்த சாய் பிரசாந்த், கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் தனது வீட்டில் வி-ஷ-ம்- அ-ரு-ந்-தி த-ற்-கொ-லை செ-ய்-து கொ-ண்-டா-ர். 5. வம்சம் சீரியல் மூலம் பிரபலமான நடிகை பி ரி யங் கா, தனது வீட்டில் தூ -க் -கி ட்-டு த-ற்-கொ-லை செ-ய்-து கொ-ண்-டா-ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *